Ziņas

Uzņēmumu nodokļu nemaksāšanas apkarošana: Padome pieņem klauzulu par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu

Foto: EU2015.LV
2015. gads 27. janvāris

Padome grozīja ES Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīvu, pievienojot saistošu klauzulu par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, lai nepieļautu uzņēmumu grupu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu.

Mērķis ir izbeigt situāciju, ka Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīva tiek piemērota nepareizi nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas, un panākt lielāku konsekvenci tās piemērošanā dažādās dalībvalstīs. Klauzula par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu liegs dalībvalstīm piešķirt direktīvas sniegtās priekšrocības struktūrām, kas ir "mākslīgas", proti, kuras tikušas izveidotas, lai iegūtu nodokļu priekšrocības, un neatspoguļo ekonomisko realitāti.

Klauzula ir formulēta kā "de minimis" noteikums, kas nozīmē, ka dalībvalstis var piemērot stingrākus valstu noteikumus, ja vien tie atbilst minimālajām ES prasībām.

Divi grozījumi direktīvā

Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīvas (2011/96/ES), kas tika pieņemta 2011. gada novembrī, mērķis ir nodrošināt, ka pārrobežu uzņēmumu grupu peļņai nodokļi netiktu uzlikti divreiz. Lai to panāktu, dalībvalstīm ir jāatbrīvo no nodokļiem peļņa, ko mātesuzņēmumi saņem no saviem meitasuzņēmumiem, kuri darbojas citās dalībvalstīs.

2013. gada novembrī Komisija ierosināja direktīvu grozīt ar divējādu mērķi – lai risinātu hibrīdaizdevumu neatbilstības jautājumu un ieviestu vispārēju noteikumu par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu.

2014. gada maijā Padome nolēma priekšlikumu sadalīt un šīs divas problēmas risināt atsevišķi. Kā pirmo soli tā 2014. gada jūlijā pieņēma noteikumus, kas neļautu uzņēmumu grupām izmantot hibrīdaizdevumus, lai gūtu labumu no nodokļu dubultās neuzlikšanas saskaņā ar direktīvu.

Vienlaikus tika turpināts darbs pie klauzulas par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, un 2014. gada decembrī tika panākta vienošanās.

Termiņš dalībvalstīm

Dalībvalstīm ir noteikts termiņš 2015. gada 31. decembris, līdz kuram noteikums par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu būs jāievieš valstu tiesību aktos. Tas pats termiņš attiecas uz 2014. gada jūlija grozījumu transponēšanu, lai risinātu hibrīdaizdevumu neatbilstības jautājumu.

Darbs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO)

Uzņēmumu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir augstas politiskās prioritātes jautājums gan ES, gan starptautiskā līmenī. Nesenajās G20 un G8 sanāksmēs kā turpmākā virzība tika atbalstīts ESAO darbs saistībā ar nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu.

2014. gada decembrī Eiropadome uzsvēra, ka "steidzami jāpastiprina centieni cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu gan globālā, gan ES līmenī".

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs