Ziņas

Krima: ES pagarina ierobežojumus, reaģējot uz nelikumīgo aneksiju

2015. gads 19. jūnijs

2015. gada 19. jūnijā Padome līdz 2016.gada 23.jūnijam pagarināja ES ierobežojošo pasākumu darbības termiņu, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. Sankcijas ietver aizliegumus attiecībā uz:

  • Krimas vai Sevastopoles izcelsmes produktu importu ES;
  • investīcijām Krimā vai Sevastopolē – tas nozīmē, ka ne Eiropas pilsoņi, ne ES reģistrēti uzņēmumi nevar iegādāties nekustamo īpašumu vai vienības Krimā, finansēt Krimas uzņēmumus vai sniegt saistītus pakalpojumus;
  • tūrisma pakalpojumiem Krimā un Sevastopolē, proti, Eiropas kruīza kuģiem nav atļauts piestāt ostās Krimas pussalā, izņemot ārkārtas situāciju;
  • atsevišķu transporta, telesakaru un enerģētikas nozaru preču un tehnoloģiju un ar naftas, gāzes un minerālresursu meklēšanas, izpētes un ieguves nozari saistītu preču un tehnoloģiju eksportu Krimas uzņēmumiem vai izmantošanai Krimā. Nedrīkst arī sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, būvdarbu vai inženierijas pakalpojumus, kas ir saistīti ar infrastruktūru minētajās nozarēs.

Kā Eiropadome pauda 2015.gada 19.martā, ES turpina nosodīt Krievijas Federācijas veikto Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju un turpina būt apņēmības pilna pilnībā īstenot savu neatzīšanas politiku

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs