Ziņas

Vispārējo lietu padome sagatavo Eiropadomes sanāksmi un pieņem secinājumus par bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju

Vispārējo lietu padome. © European Union5Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. © European Union5Vispārējo lietu padome. © European Union5Vispārējo lietu padome. © European Union5Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. © European Union5
2015. gads 23. jūnijs

Otrdien, 23.jūnijā, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs vadīja ES Vispārējo lietu padomes sanāksmi Luksemburgā. 

Eiropadome

Padome pavirzījās uz priekšu jūnijā plānotās Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, tostarp apspriežot pārskatītus Padomes secinājumu projektus. Ir paredzēts, ka savā 25. un 26.jūnija sanāksmē ES vadītāji pievērsīsies migrācijas, drošības izaicinājumu un ekonomikas jautājumiem.

“Mūsu diskusijas ir skaidri parādījušas, ka visas dalībvalstis vēlas, lai nākamās Eiropadome sēdes iznākums būtu sekmīgs. Pēc mūsu debatēm mēs šobrīd daudz skaidrāk saprotam, kā panākt vienotu skatījumu uz svarīgiem jautājumiem, kas mums vēl risināmi,” uzsvēra Edgars Rinkēvičs, Latvijas ārlietu ministrs un ES Padomes priekšsēdētājs.

Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija

Apstiprinot ES gatavību turpināt sadarbību ar bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, Padome pieņēma secinājumus, kuros pauda viedokli par pašreizējo politisko krīzi valstī. Padome mudināja visas iesaistītās puses ievērot 2015. gada 2.jūnijā pieņemtās saistības un ieviest visus Komisijas ieteikumus.

Labāka regulējuma programma

Padome apsprieda Labāka regulējuma programmu, ko 2015. gada 19. maijā izklāstīja Eiropas Komisija. Ministri izvērtēja Padomes veikumu, jo īpaši attiecībā uz Iestāžu nolīgumu, par ko jāvienojas Padomei, Parlamentam un Komisijai, un pārrunāja plašākas labāka tiesiska regulējuma programmas saturu no uzņēmējdarbības un pilsoņu viedokļa. Viens no Labāka regulējuma programmas mērķiem ir nodrošināt, lai ES politikas virzienu un tiesību aktu mērķus varētu sasniegt par viszemākajām izmaksām. 

Stratēģiskā komunikācija

Darba pusdienu laikā notika domu apmaiņa par to, kas veicams, lai īstenotu martā notikušās Eiropadomes lēmumus par stratēģisko komunikāciju. 

Sazināties
Ivars Lasis
Preses sekretārs