Ziņas

Veselības ministri vienojas, ka medicīnas ierīces sniedz augstāko aizsardzību pacientiem un medicīnas profesionāļiem

© European Union
2015. gads 19. jūnijs

Piektdien, 19.jūnijā, veselības ministrs Guntis Belēvičs vadīja Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomi Luksemburgā. Sanāksmes laikā ES dalībvalstis diskutēja par likumdošanu saistībā ar medicīnas ierīcēm, ES alkohola politiku un migrācijas veselības dimensiju.

Medicīnas ierīces

Padomes laikā veselības ministri vienojās par nostāju saistībā ar regulu projektiem ar mērķi modernizēt ES noteikumus, kas attiecas uz medicīnas ierīcēm un in-vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm. To galvenais mērķis ir nodrošināt, ka tādi produkti kā, piemēram, gūžas protēzes, elektrokardiostimulatori un laboratorijas testi ir droši. Panāktā vienošanās ir pamats nākamajai ES Padomes prezidējošajai valstij turpināt darbu pie regulu apstiprināšanas un gatavoties sarunām ar Eiropas Parlamentu.

„Šodienas vienošanās ir būtisks solis pacientu drošības uzlabošanas virzienā un Eiropas konkurētspējas stiprināšanā. Tomēr, lai noteikumi stātos spēkā un to ieguvumi būtu jūtami, liels darbs vēl veicams gan Padomē, gan ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu,” uzsvēra Latvijas veselības ministrs un padomes priekšsēdētājs Dr. Guntis Belēvičs.

ES alkohola politika

Sanāksmes laikā lielākā daļa ministru atbalstīja Slovēnijas delegācijas aicinājumu nākt klajā ar jaunu regulējumu ES alkohola politikai. Šis regulējums varētu palīdzēt dalībvalstīm mazināt alkohola radīto kaitējumu. Jānorāda, ka saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem alkohols ir trešais lielākais slimību un mirstības riska faktors Eiropā.

European agenda on migration Eiropas darba kārtība saistībā ar migrāciju

Tāpat tika skatīts jautājums par Eiropas darba kārtību saistībā ar migrāciju. Vairāku valstu veselības ministri uzsvēra nepieciešamību pienācīgi atspoguļot Eiropas programmā par migrāciju arī veselības aspektu.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs preses konferencē pēc sanāksmes:

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos