Ziņas

Sieviešu un meiteņu iespēju veicināšana Centrālāzijā: Latvijas prezidentūras debates 2015.gada Eiropas Attīstības dienās

2015. gads 28. maijs

3. un 4.jūnijā Briselē Latvijas prezidentūra ES Padomē piedalīsies Eiropas Attīstības dienās (EAD) – plašākajā gadskārtējā pasākumā, kas veltīts attīstības jautājumiem un pulcēs ievērojamākos attīstības speciālistus, sabiedriskās domas veidotājus un interesentus. Atsaucoties uz prezidentūras prioritātēm attīstības jomā, Latvijas prezidentūra pievērsīs uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumiem Centrālāzijas reģionā.

Lai izstrādātu attīstības mērķus pēc 2015.gada, šobrīd ir vienreizēja iespēja uzsvērt dzimumu vienlīdzības nozīmi, sekmējot attīstību un padarot to ilgtspējīgu. Kā uzsver Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma, „dzimumu līdztiesība ir gan atsevišķs mērķis, gan arī pārnozaru jautājums jaunajā attīstības programmā un viena no ES prioritātēm. Mēs, kā ES Padomes prezidentūra, esam vienmēr atbalstījuši viedokli, ka ES kopējā nostājā jāatspoguļo dzimumu līdztiesības aspekti.”

Latvijas prezidentūras organizētās debates notiks 4.jūnijā (plkst. 10.45 - 12.00) un pievērsīsies Centrālāzijai, kas nav attīstības finansējuma donoru uzmanības lokā, taču ir prioritārs Latvijas attīstības sadarbības reģions. Pasākuma dalībnieki runās par diskriminējošām tradīcijām vietējās kopienās, stereotipiem pret sievietēm un īpašiem ierobežojumiem darba tirgū, kā arī sniegs ieskatu Latvijas attīstības sadarbības veikumā un zināšanās, ko Latvija var piedāvāt Centrālāzijai. 

Prezidentūra būs pārstāvēta arī EAD atklāšanas pasākumā, kurā uzstāsies Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma (3.jūnijā plkst. 11.30 – 12.30) un kas būs skatāms tiešraidē EAD tīmekļa vietnē.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs