Ziņas

Sākas Latvijas prezidentūra ES Padomē – Junkera vadītā Komisija apmeklē Rīgu

Eiropas Komisijas komisāru kolēģija. Foto: (C) EU 2014
2015. gads 06. janvāris

Komisāru kolēģija 7. un 8. janvārī dosies uz Rīgu Eiropas Savienības Padomes nākamās prezidentvalsts tradicionālajā apmeklējumā. No 2015. gada janvāra līdz jūnijam Latvija pirmo reizi rotācijas kārtībā būs prezidentvalsts.

Plenārsesijā un vairākās grupu debatēs (skatīt pielikumu) komisāru kolēģija un Latvijas valdība apspriedīs Latvijas prezidentūras prioritātes. Priekšsēdētāja vietniekiem un komisāriem būs divpusējas tikšanās ar ministriem, un viņi iesaistīties dialogā arī ar galvenajām ieinteresētajām personām un Latvijas parlamenta – Saeimas – deputātiem. Priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un Latvijas ministru prezidente Laimdota Straujuma 9. janvārī atklās arī "2015. – Eiropas Attīstības gadu", kura centrā būs jauns virziens nabadzības izskaušanai, attīstības veicināšanai un klimata pārmaiņu apkarošanai – ilgtspējīgai pasaulei pēc 2015. gada.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers pirms apmeklējuma teica: "Jauns gads sākas ar jaunu ES prezidentūru, kas ir gatava sniegt pilsoņiem nozīmīgus rezultātus. Latvija pirmo reizi ir ES prezidentvalsts, un es esmu pārsteigts par līdz šim redzētajiem sagatavošanas darbiem un mērķiem. Es ar Latvijas kolēģiem un draugiem Rīgā labprāt apspriedīšu, kā mēs mērķus ātri varam pārvērst rīcībā: palielināt Eiropas konkurētspēju, uzlabojot ieguldījumu vidi, nodrošināt digitālu Eiropu bez robežām un spēcīgu Eiropas enerģētikas savienību ir mūsu kopīgās prioritātes. Strādājot kopā, mēs sasniegsim rezultātus."

"Es labprāt Latvijā uzņemšu Komisijas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkera kungu un visus komisārus. Šis simboliskais un vienlaikus saturiski nozīmīgais apmeklējums iezīmēs sākumu Latvijas prezidentūrai ES Padomē. Gan Latvijas valdību, gan Junkera vadīto komisiju gaida vērienīgs un Eiropai ļoti vajadzīgs darba cēliens. Mūsu prezidentūras prioritātes – konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un ieinteresēta Eiropa – būs vadmotīvs mūsu darbam nākamajos sešos mēnešos," teica Latvijas ministru prezidente Laimdota Straujuma.

Pamatinformācija

Komisāru kolēģija apmeklē dalībvalsti, kas ir ES Padomes prezidentvalsts, lai ar dalībvalsts valdību apspriestu ES prioritātes nākamo sešu mēnešu periodam. No 1. janvāra Latvija būs ES Padomes prezidentvalsts, tai sekos Luksemburga (no 2015. gada jūlija līdz decembrim), Nīderlande (no 2016. gada janvāra līdz jūnijam) un Slovākija (no 2016. gada jūlija līdz decembrim).
ES 28 dalībvalstis katra sešus mēnešus rotācijas kārtībā pilda prezidentvalsts pienākumus. Šajā periodā prezidentvalsts vada sanāksmes daudzos līmeņos, ierosina pamatnostādnes un panāk kompromisus. Plašāka informācija ir pieejama šeit.