Politiskā tikšanās

Tieslietu un iekšlietu padome

Ministru padomes
Norises vieta
Eiropas Savienības Padome, Luksemburga
Centre de conférences Kirchberg, 4, place de l’Europe, L-1499 Luksemburga, Luksemburga
Notikuma laiks
15.jūnijs - 16.jūnijs

Labots: 2015. gads 15. jūnijs, 18.26

Svarīgākie darba kārtības punkti:

Datu aizsardzība

Pirmdien,15. jūnijā tieslietu ministri centīsies pieņemt vispārēju pieeju attiecībā uz datu aizsardzības regulu. Šī vispārējā pieeja veidos pamatu sarunām ar Eiropas Parlamentu, lai panāktu vienošanos par regulas galīgo tekstu.

Migrācija

Otrdien, 16. jūnijā iekšlietu ministri apspriedīs turpmākos pasākumus pēc Eiropadomes paziņojuma par migrāciju (23. aprīlis). Minētajā paziņojumā ES vadītāji vienojās par četriem prioritāriem darbības virzieniem, lai novērstu cilvēku turpmāku bojāeju jūrā. Ministri apspriedīs arī Komisijas paziņojumu par Eiropas darba programmu migrācijas jomā.

Terorisms

Padome pievērsīsies arī turpmākiem pasākumiem pēc Eiropadomes paziņojuma par terorismu. Tā arī izvērtēs prezidentvalsts Latvijas un ES terorisma apkarošanas koordinatora ziņojumus par šo jautājumu.

Sanāksmē apskatāmo jautājumu apkopojums (angļu valodā) PDF, 219.51KB Fotogalerija no pasākuma https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/tieslietu-un-iekslietu-padome-tiesl ...