Politiskā tikšanās

Seminārs „Autortiesību izņēmumi un ierobežojumi ES autortiesību regulējuma pārskatīšanas kontekstā” un ES Padomes Autortiesību darba grupas neformālā sanāksme

Konferences un semināri
Norises vieta
Eiropas Savienības māja Rīgā
Aspazijas bulvāris 28, Rīga LV-1050, Latvija
Notikuma laiks
26.marts - 27.marts

Labots: 2015. gads 30. marts, 14.10

Semināra mērķis ir diskutēt par autortiesību ierobežojumiem un izņēmumiem ES autortiesību regulējuma pārskatīšanas kontekstā. Tajā tiks aptvertas tādas tēmas kā  dažādu ierobežojumu un izņēmumu atšķirīgā ietekme uz ES vienotā tirgus darbību, ierobežojumu un izņēmumu regulējuma tvēruma precizēšana / esošā autortiesību ierobežojumu un izņēmumu saraksta pārskatīšanas nepieciešamība, ierobežojumu un izņēmumu nepieciešamais harmonizācijas līmenis, to pārrobežu iedarbība un savstarpēja atzīšana starp ES dalībvalstīm.

Semināra programma (angliski) PDF, 197.74KB Semināra videoieraksts (angliski) https://www.youtube.com/watch?v=wZjSi4EoVvk&list=PLodeDt40MJHIwe48x5NV ...
Kontaktpersonas
Madara Apsalone
Kultūras ministrija
Atbildīgā amatpersona ES jautājumos
Sintija Lase
Kultūras ministrija
Nozares komunikācijas eksperte