Politiskā tikšanās

ES28 mākoņpakalpojumu drošības konference

Konferences un semināri
Norises vieta
Swedbank centrālā ēka
Balasta dambis 1a, Rīga LV-1048, Latvija
Notikuma laiks
16.jūnijs

Labots: 2015. gads 15. jūnijs, 20.49

Tā kā kiberjautājumi mūsdienu drošības dienaskārtībā ieņem arvien lielāku lomu, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē par vienu no savām trīs politiskajām prioritātēm izvirzījusi Digitālu Eiropu. Kiberdrošība ir neatņemama šīs prioritātes sastāvdaļa.

Mākoņpakalpojumus var saukt par mūsdienu digitālās dzīves centru – tie piedāvā vienlīdz plašas iespējas gan uzņēmējiem, gan valsts iestādēm, taču vienlaikus liek uzdot jautājumus arī par juridiskajām, atbilstības un tehniskās drošības nepilnībām. Neskatoties uz to, ka pastāvīgi aug to valsts iestāžu, uzņēmumu un privātpersonu skaits, kuri izmanto mākoņpakalpojumus, daudz lietotāju neapzinās saistītos drošības riskus.

EU28 Cloud Sec Conference

Mākoņpakalpojumi nenoliedzami ir Eiropas digitālā nāktone, tāpēc šis temats pelnījis padziļinātu analīzi. Šī iemesla dēļ jūnija vidū Rīgā norisināsies Aizsardzības ministrijas un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) kopīgi organizētā mākoņpakalpojumu drošības konference "EU28 Cloud Security Conference: Reaching the Cloud Era in the European Union". Tā kā konference notiks dienu pirms Digitālās asamblejas, šī būs iespēja ar secinājumiem iepazīstināt plašāku auditoriju. 

Konferenci atklās Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts un ENISA izpilddirektors, profesors Dr. Udo Helmbrecht. Ar atklāšanas prezentācijām uzstāsies augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas Komisijas, industrijas un akadēmiskās vides.

Konferencei būs divi tematiskie virzieni: "Jurisdikcija un atbilstība" un "Tehnoloģijas un risinājumi":

  • "Jurisdikcija un atbilstība" - uzmanība tiks veltīta mākoņpakalpojumu sertifikācijai, mākoņpakalpojumu iepirkšanas prasībām, drošības standartiem, datu aizsardzībai un starptautiskai datu pieejamībai;
  • "Tehnoloģijas un risinājumi" - fokusēsies uz šifrēšanu, liela apjoma datiem, mākoņpakalpojumu attīstību, tehnisko ekspertīzi mākoņpakalpojumu vidē, pētniecību, izstrādi un inovāciju.

Konference pulcēs aptuveni 150 cilvēku lielu auditoriju - valsts un korporatīvos lēmumu pieņēmējus, ES institūciju un aģentūru pārstāvjus, pētniecības un izstrādes menedžerus, kiberdrošības praktiķus un pētniekus.

Reģistrācija: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CloudSecurityConferenceLatvia

Sīkāka informācija par konferenci (angļu valodā) http://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/cloud-security-conferen ...
Kontaktpersonas
Kirils Solovjovs
Aizsardzības ministrija
Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts
+371 67335037