Politiskā tikšanās

Eiropas zāļu aģentūru Klīnisko pētījumu darba grupa

Saistītie pasākumi
Norises vieta
Radisson Blu "Latvija"
Elizabetes iela 55, Rīga LV-1010, Latvija
Notikuma laiks
16.jūnijs - 17.jūnijs

Labots: 2015. gads 27. maijs, 13.09

Eiropas zāļu aģentūru vadītāji 2004.gadā vienojās par Klīnisko pētījumu veicināšanas darba grupas (Clinical Trials Facilitation Group; CTFG) dibināšanu. Tās sākotnējais mērķis bija koordinēt ES klīnisko pētījumu Direktīvas 2001/20/EK ieviešanu dalībvalstīs. Turpmākās CTFG aktivitātes ir saistītas ar vienotu principu un procedūru izstrādi klīnisko pētījumu vērtēšanai un atļaušanai visā Eiropā.

Klīnisko pētījumu veicināšanas darba grupas sanāksmes darba kārtībā ir ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm ieviešanu ES dalībvalstīs saistīti jautājumi: vienota Eiropas klīnisko pētījumu portāla veidoša, kritēriju noteikšana pētījumu vērtēšanas procesā, pētījumu izvērtēšanas ziņojuma formāta izveidošana, drošuma informācijas saskaņota izvērtēšana, starptautiskās harmonizācijas procedūras (voluntary harmonisation procedure) pilnveidošana un nacionālo ētikas komiteju darbība.

Klīnisko pētījumu veicināšanas darba grupas sanāksmē piedalās zāļu klīnisko pētījumu eksperti no Eiropas nacionālajām zāļu aģentūrām, kā arī Eiropas Zāļu aģentūras pārstāvji.

Papildu informācija par Klīnisko pētījumu veicināšanas darba grupu ir pieejama: http://www.hma.eu/ctfg.html.

 

Kontaktpersonas
Egita Diure
Zāļu valsts aģentūra
Sabiedrisko attiecību vadītāja
+371 25400181
+371 67078422