Politiskā tikšanās

Vides un enerģētikas ministru neformālā tikšanās

Ministru neformālās sanāksmes
Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija
Notikuma laiks
14.aprīlis - 16.aprīlis

Labots: 2015. gads 17. aprīlis, 19.12

Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros tiek organizēta ES vides un enerģētikas ministru neformālās sanāksmes, kuru mērķis ir neformālā gaisotnē diskutēt par Eiropas Savienības vides politikas, kā arī klimata un enerģētikas politikas mērķiem.

Vides ministru tikšanās laikā plānotas ministru diskusijas par biodaudzveidības jautājumiem, kā arī paredzēts sniegt vērtējumu par ES bioloģiskā daudzveidības stratēģijas ieviešanu, sniedzot ieguldījumu stratēģijas vidustermiņa izvērtējuma sagatavošanā. Tāpat plānots pārrunāt ES kopējo nostāju par visaptverošo globālo vienošanos klimata pārmaiņu ierobežošanai pēc 2020.gada, ko plānots apstiprināt 2015.gada nogalē Parīzē Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņu Līgumslēdzēju pušu sanāksmē.

Kopējā vides un enerģētikas ministru sesijā plānota ministru diskusija par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunojamās enerģijas veicināšanas savstarpējo mijiedarbību.  

Pēc kopējās vides un enerģētikas ministru neformālās tikšanās plānota enerģētikas ministru neformālā tikšanās. Tajā plānots turpināt diskusiju par 2030.gada ES klimata un enerģētikas politikas satvara 2030 pārvaldības reģionālās sadarbības aspektiem. Ministru sanāksmes laikā plānota diskusija par energoefektivitātes pasākumu veicināšanu apkures un dzesēšanas sektoros.

 

Jautājumiem par vides ministru tikšanos: 
Kristīne Kļaveniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nozares komunikācijas eksperte
kristine.klaveniece@varam.gov.lv
T: +371 67026533 M: +371 26417267

Jautājumiem par enerģētikas ministru tikšanos:
energy2015@em.gov.lv 

Programma (angļu valodā) PDF, 175.26KB Mediju programma (angļu valodā) PDF, 203.27KB Sanāksmē apskatāmo jautājumu pārskata dokuments (angliski) PDF, 220.56KB Video ieraksti no ministru tikšanās: https://www.youtube.com/playlist?list=PLodeDt40MJHKVw7SOoRlWz997luPqUNoy Foto: vides ministru neformālā tikšanās https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/vides-ministru-neformala-tiksanas Foto: vides un enerģētikas ministru neformālā tikšanās https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/vides-un-energetikas-ministru-nefor ... Foto: enerģētika ministru neformālā tikšanās https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/energetikas-ministru-neformala-tiksanas