Vides ministru neformāla tikšanās

2015. gads 14. aprīlis
1/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
2/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
3/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Eiropas vides, jūras lietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella (Karmenu Vella). Foto: EU2015.LV
4/44
Eiropas vides, jūras lietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella (Karmenu Vella) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
5/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Foto: EU2015.LV
6/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Foto: EU2015.LV
7/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
8/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Foto: EU2015.LV
9/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Ministru kopbilde. Foto: EU2015.LV
10/44
Eiropas vides, jūras lietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella (Karmenu Vella) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
11/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Luksemburgas vides ministre Karola Dīšburga (Carole Dieschbourg). Foto: EU2015.LV
12/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Šveices federālā vides biroja direktors Bruno Marija Karmelo Oberl (Bruno Maria Carmelo Oberle). Foto: EU2015.LV
13/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Itālijas vides ministrs Džana Luka Galleti (Gian Luca Galletti). Foto: EU2015.LV
14/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Igaunijas vides ministrs Marko Pomerancs (Marko Pomerants). Foto: EU2015.LV
15/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Patriks Viljams Kofejs (Patrick William Coffey). Foto: EU2015.LV
16/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Kipras lauksaimniecības, lauku attīstības un vides ministrs Niks Kujialis (Nicos Kouyialis). Foto:EU2015.LV
17/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Austrijas federālās lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens pārvaldības ministrijas Vides un klimata aizsardzības departamenta vadītājs Ginters Lībels (Günter Liebel). Foto: EU2015.LV
18/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Polijas Vides ministrijas valsts sekretārs un valdības pilnvarotais pārstāvis klimata politikas jautājumos Marcins Korolecs (Marcin Korolec). Foto: EU2015.LV
19/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Lietuvas vides ministrs Ķēstutis Trečoks (Kęstutis Trečiokas). Foto: EU2015.LV
20/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Zviedrijas Vides un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Ivonne Ruvaida (Yvonne Ruwaida). Foto: EU2015.LV
21/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Horvātijas vides un dabas aizsardzības ministrs Mihaels Zmjalovičs (Mihael Zmajlović). Foto: EU2015.LV
22/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Maltas ilgstpējīgas attīstības ministrs Leo Brinkats (Leo Brincat). Foto: EU2015.LV
23/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Somijas Vides ministrijas pastāvīgā sekretāre Hannele Poka (Hannele Pokka). Foto: EU2015.LV
24/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Lielbritānijas parlamentārais valsts sekretārs dabiskās vides un zinātnes lietās Rūperts de Molijs (Rupert de Mauley). Foto: EU2015.LV
25/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Francijas Ekoloģijas ministrijas plānošanas, saimniecības un dabas ģenerāldirektors Žans Marks Mišels (Jean-Marc Michel). Foto: EU2015.LV
26/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Bulgārijas vides un ūdens ministre Ivelina Vasiljeva (Ivelina Vassileva). Foto: EU2015.LV
27/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Rumānijas Nacionālās vides aizsardzības aģentūras viceprezidente Doina Katrinoju (Doina Catrinoiu). Foto: EU2015.LV
28/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Norvēģijas klimata un vides ministre Tīne Sunntofta (Tine Sundtoft). Foto: EU2015.LV
29/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Slovēnijas vides un teritoriālās attīstības ministrijas valsts sekretāre Tanja Bogataja (Tanja Bogataj). Foto: EU2015.LV
30/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Beļģijas vides ministre Selīna Fermo (Céline Fermault). Foto: EU2015.LV
31/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Īrijas komunikāciju, enerģētikas un dabas resursu ministrs Alekss Vaits (Alex White). Foto: EU2015.LV
32/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Čehijas Vides ministrijas ģenerāldirektors Vladislavs Smržs (Vladislav Smrž). Foto: EU2015.LV
33/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Polijas vides ministrs Macejs Grabovskis (Maciej Grabowski). Foto: EU2015.LV
34/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Portugāles teritoriālās plānošanas un dabas aizsardzības valsts sekretārs Migels De Kastro Neto (Miguel de Castro Neto). Foto: EU2015.LV
35/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Grieķijas vides ministra vietnieks Janis Cironis (Yannis Tsironis). Foto: ES2015.LV
36/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Slovākijas vides ministrijas valsts sekretārs Voitehs Ferenčs (Vojtech Ferencz). Foto: EU2015.LV
37/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Vācijas Dabas aizsardzības ģeneraldirektora vietniece Kristiāna Irmgarda Paulus (Christiane Irmgard Paulus). Foto: EU2015.LV
38/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Padomes Ģenerālsekreteriāta ģenerāldirektors Jaroslavs Petrass (Jarosław Pietras). Foto: EU2015.LV
39/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Valsts sekretārs vides jautājumos Spānijas Lauksaimniecības, pārtikas un vides ministrijā Federiko Ramoss de Armass (Federico Ramos de Armas). Foto: EU2015.LV
40/44
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Ungārijas Lauku attīstības ministrijas ES koordinācijas departamenta vadītājs Peters Istavns Bartha (Péter István Bartha). Foto: EU2015.LV
41/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Preses konference. No kreisās uz labo: Eiropas vides, jūras lietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella (Karmenu Vella), Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Eiropas enerģētikas un klimata politikas komisārs Migels Ariass Kanjete (Miguel Arias Cañete). Foto: EU2015.LV
42/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Preses konference.Eiropas vides, jūras lietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella (Karmenu Vella). Foto: ES2015.LV
43/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Preses konference. Eiropas enerģētikas un klimata politikas komisārs Migels Ariass Kanjete (Miguel Arias Cañete). Foto: EU2015.LV
44/44
Vides ministru neformālā tikšanās. Preses konference. Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: ES2015.LV