Politiskā tikšanās

Seminārs par nacionālajām kiberdrošības stratēģijām

Konferences un semināri
Norises vieta
Radison Blu "Rīdzene"
Reimersa iela 1, Rīga LV-1050, Latvija
Notikuma laiks
13.maijs

Labots: 2015. gads 11. maijs, 13.25

Digitāla Eiropa ir viena no trīs Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm, kuras mērķis ir attīstīt ekonomikas digitālo potenciālu. Kiberdrošība ir nozīmīgs digitālās izaugsmes elements, tomēr kibertelpas drošības stiprināšana prasa kopīgus centienus un harmonizētu rīcību gan ES, gan globālā mērogā.

Lai stiprinātu valstu centienus visaptverošas kiberdrošības politikas izstrādē, ES Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) sadarbībā ar Aizsardzības ministriju organizē jau otro semināru par nacionālajām kiberdrošības stratēģijām. Pasākumā piedalīsies eksperti no valsts institūcijām, privātā un akadēmiskā sektora, kuri ir iesaistījušies nacionālo kiberdrošības politiku veidošanā.

Seminārā diskutēs par valstu pieredzi veidojot, īstenojot un novērtējot savas esošās kiberdrošības stratēģijas. Pieredzē dalīsies pārstāvji no Dānijas, Kipras, Nīderlandes un citām ES dalībvalstīm. Tāpat seminārā aplūkos arī izglītības un izpratnes veicināšanas centienus kā daļu no valstu kiberspēju attīstīšanas. Gan privātā, gan akadēmiskā sektora pārstāvji diskutēs par izaicinājumiem šajā jomā un dalīsies ar labās prakses piemēriem.

Eksperti spriedīs arī par vienu no pēdējā laikā bieži pieminētajām politikas iniciatīvām – atbildīgas atklāšanas jeb Responsible Disclosure politiku. Lai arī atbildīgas atklāšanas politika tiek piesaukta kā veiksmīgs līdzeklis kiberdrošības stiprināšanā, vēl joprojām ir daudz neskaidrību par to, kas jāņem vērā īstenojot šādu politiku. Tādēļ pasākums būs viena no platformām, kur eksperti no valsts un privātā sektora, kā arī IT drošības incidentu novēršanas institūcijām jeb CERT vienībām varēs dalīties pieredzē par šīs iniciatīvas ieviešanas nosacījumiem, lietderību un sekām.

Plašāk par semināru un tā dienaskārtību (angļu valodā) https://resilience.enisa.europa.eu/enisas-ncss-project/enisa-cyber-sec ...
Kontaktpersonas
Elīna Neimane
Aizsardzības ministrija
Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
+371 6 7335353