Politiskā tikšanās

Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem

Ministru neformālās sanāksmes
Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija
Notikuma laiks
09.jūnijs - 10.jūnijs

Labots: 2015. gads 11. jūnijs, 13.09

Neformālā ministru tikšanās ir tradicionāls ES dalībvalstu un ES institūciju augsta līmeņa pārstāvju politisku diskusiju formāts, kura saturs lielā mērā izriet no Neformālajā Kohēzijas politikas direktoru sanāksmē izskatītajiem jautājumiem. Kohēzijas politika sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības radīšanā Eiropā, tāpēc svarīgi nodrošināt un saglabāt Kohēzijas politikas ilgtermiņa investīciju stabilitāti arī turpmāk.

Kohēzijas politika sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības radīšanā Eiropā, tāpēc svarīgi nodrošināt un saglabāt Kohēzijas politikas ilgtermiņa investīciju stabilitāti arī turpmāk. 

Sanāksmes laikā 9.jūnijā plānots pārrunāt tādus jautājumus kā reformētās kohēzijas politikas īstenošanu praksē, plašāku finanšu instrumentu pielietošanu kohēzijas politikā un administratīvās kapacitātes stiprināšanu.

Savukārt 10.jūnijā pirmo reizi politiskā līmenī ministriem būs iespēja diskutēt par ES pilsētprogrammu, vienojoties par tās pamatelementiem. Neformālās ministru sanāksmes mērķis ir apstiprināt Latvijas prezidentūras izstrādāto deklarāciju par ES pilsētprogrammu. Deklarācijā ir identificēti galvenie elementi un principi, kuri būtu jāņem vērā turpmākajā darbā pie ES pilsētprogrammas izstrādes nākamo ES prezidentūru laikā. Vienlaikus deklarācijā tiek atzīta mazo un vidēji lielo pilsētu būtiskā loma kopējā teritoriālās attīstības kontekstā, kas ir Latvijas prezidentūras īpašā prioritāte.

Rīgas deklarācija "Ceļā uz ES Pilsētprogrammu" PDF, 153.34KB Mediju programma (angļu valodā) PDF, 299.61KB Programma (angļu valodā) PDF, 128.20KB Sanāksmē apskatāmo jautājumu pārskata dokuments (angļu valodā) PDF, 275.67KB Videoieraksti https://www.youtube.com/watch?v=e_S2DOjSKT8&list=PLodeDt40MJHIg6HPBTYm ... Foto (9.jūnijs) https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/neformala-kohezijas-ministru-sanaksme Foto (10.jūnijs) https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/neformala-par-par-teritorialas-kohe ...
Kontaktpersonas
Aleksis Jarockis
Finanšu ministrija
Nozares komunikācijas eksperts
Kristīne Kļaveniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nozares komunikācijas eksperte
Maija Straupmane
Finanšu ministrija
Nozares komunikācijas eksperte
+371 27022919
+371 67083938