Neformālā par teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem atbildīgo ministru sanāksme

2015. gads 10. jūnijs
1/46
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
2/46
Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
3/46
Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corina Creţu). Foto: EU2015.LV
4/46
Īrijas vides, kopienas un pašvaldību departamenta pārstāvis Kolms Džeimss Daunijs (Colm James Downey) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
5/46
Apvienoto Nāciju HABITAT programmas ģenerālsekretāra vietnieks Žuans Kloss (Joan Clos) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
6/46
Polijas vēstniece Latvijā Eva Dembska (Ewa Debska) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
7/46
Francijas valsts sekretāre pilsētvides un sociālās attīstības jautājumos Mirjama Elhomri (Myriam El Khomri) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
8/46
Nīderlandes iekšlietu un karalistes attiecību ministrs Ronalds Plasterks (Ronald Plasterk) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
9/46
Grieķijas Ekonomikas, infrastruktūras, kuģniecības un tūrisma ministrijas ģenerālsekretārs par valsts investīciju jautājumiem Aleksandrs Haricis (Alexandros Charitsis) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
10/46
Slovākijas Transporta, būvniecības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Františeks Palko (František Palko) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
11/46
Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corina Creţu) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
12/46
Luksemburgas ilgtspējīgas attīstības un infrastruktūras ministrs Fransuā Baušs (François Bausch) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
13/46
Flandrijas reģiona Beļģijā ministru prezidents Gērts Buržuā (Geert Bourgeois) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
14/46
Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas valsts sekretārs Jardars Jensens (Jardar Jensen) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
15/46
Reģionālo un pilsētu lietu konsultants, Portugāle, Kirīnu Meaļa (Quirino Mealha) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
16/46
Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas priekšsedētāja Iskra Mihailova (Iskra Mihaylova) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
17/46
Turcijas Vides ministrijas telpiskās plānošanas departamenta direktors Javuzs Erdals Kajapinars (Yavuz Erdal Kayapinar)un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
18/46
Kipras Iekšlietu ministrijas Pilsētplānošanas un dzīvojamās platības departamenta direktore Atēna Aristotelus-Kleridu (Athena Aristotelous-Cleridou) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
19/46
Čehijas reģionālās attīstības ministre Karla Šlehtova (Karla Šlechtová) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
20/46
Lietuvas vides ministra vietniece Daiva Matoniene (Daiva Matonienė) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
21/46
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Ekonomiskās un monetārās savienības un sociālās kohēzijas nodaļas prezidents Josts van Īrsels (Joost van Iersel) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
22/46
Bulgārijas reģionālās attīstības un sabiedriskā darba ministre Liljana Pavlova Nikolova (Liliana Pavlova Nikolova) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
23/46
Somijas Vides ministrijas ģenerāldirektore Helēna Seteri (Helena Säteri) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
24/46
Zviedrijas Uzņēmējdarbības un inovāciju ministrijas valsts sekretārs Konijs Vālstrems (Conny Wahlström) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
25/46
Slovēnijas Vides un telpiskās plānošanas ministrijas valsts sekretāre Tanja Bogataja (Tanja Bogataj) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
26/46
Itālijas Teritoriālās kohēzijas aģentūras ģenerāldirektore Marija Ludovika Agro (Maria Ludovica Agrò) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
27/46
Lielbritānijas Uzņēmējdarbības, biznesa, inovāciju un prasmju departamenta Kohēzikas politikas un ESI fondu nodaļas vadītājs Tims Gudšips (Tim Goodship) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
28/46
Spānijas sabiedriskā darba ministre Ana Pastore (Ana Pastor) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
29/46
Maltas parlamentārais sekretārs plānošanas un administratīvo procesu vienkāršošanas jautājumos Maikls Falzons (Michael Falzon) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
30/46
Rumānijas Reģionālās attīstības un valsts pārvaldes ministrijas valsts sekretāre Sirma Karamana (Sirma Caraman) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
31/46
Reģionu komitejas priekšsēdētājs Marku Markula (Markku Markkula) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
32/46
Austrijas Federālās kancelejas vadītājs Georgs Šats (Georg Schadt) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
33/46
Pastāvīgais valsts sekretārs Dānijas Saimniecības, pilsētu un lauku lietu ministrijā Klāss Nilass (Claes Nilas) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
34/46
Ungārijas valsts sekretāra vietnieks arhitektūras jautājumos Žolts Fileki (Zsolt Füleky) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
35/46
Eiropas Investīciju bankas Vides un reģionālās attīstības projektu direktorāta direktors Verners Šmits un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
36/46
Igaunijas valsts pārvaldes ministrs Arto Āss (Arto Aas) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
37/46
Vācijas Federālās vides un būvniecības ministrijas valsts sekretārs Gunters Ādlers (Gunther Adler) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
38/46
Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem. Foto: EU2015.LV
39/46
Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem. Foto: EU2015.LV
40/46
Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem. Foto: EU2015.LV
41/46
Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem. Foto: EU2015.LV
42/46
Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem. Foto: EU2015.LV
43/46
Kopbilde. Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem. Foto: EU2015.LV
44/46
Preses konference. Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corina Creţu) un Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
45/46
Preses konference. Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: EU2015.LV
46/46
Preses konference. Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corina Creţu). Foto: EU2015.LV