Politiskā tikšanās

Konference „Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība”

Konferences un semināri
Norises vieta
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867, Latvija
Notikuma laiks
12.marts - 13.marts

Labots: 2015. gads 12. marts, 19.23

Konferences mērķis ir aktualizēt un veicināt diskusiju par kultūrvēsturiskās vides attīstības kvalitāti un mūsdienu arhitektūras un dizaina lomu esošo vērtību papildināšanā un izcelšanā.

Konference turpina Grieķijas un Itālijas prezidentūru uzsākto darbu kultūras mantojuma jomā, ar nolūku rosināt starptautisku un starp-institucionālu dialogu, pieredzes pārņemšanu, kā arī veicināt labāku izpratni par kultūras mantojuma specifiku kvalitatīvas cilvēka dzīves telpas veidošanā.

Plānots pieņemt politikas dokumentu, kas atspoguļo visu ES valstu kultūras mantojuma ekspertu redzējumu par telpiskās vides kvalitāti un tās veidojošiem elementiem.

Konference notiks radošās darbības nedēļas „Radi!” ietvaros.

 

Skaties pasākuma tiešraidi!

Konferences programma PDF, 428.91KB Vairāk informācijas par konferenci http://heritageriga2015.lv/lv/
Kontaktpersonas
Madara Apsalone
Kultūras ministrija
Atbildīgā amatpersona ES jautājumos
Sintija Lase
Kultūras ministrija
Nozares komunikācijas eksperte
Katrīna Kukaine
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Mediju koordinatore
+371 67229272