Politiskā tikšanās

Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai

Saistītie pasākumi
Norises vieta
Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, Latvija
Notikuma laiks
08.jūnijs - 10.jūnijs

Labots: 2015. gads 30. jūnijs, 19.15

Izglītības attīstības centra vadītā projekta mērķis ir veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju un izaugsmi, popularizējot Latvijas labo praksi globālajā izglītībā, veicinot jomas profesionāļu sadarbību un iesaistot sabiedrību debatēs par izglītības lomu Eiropas nākotnes veidošanā.

Projekta centrālais pasākums ir forums 2015.gada 8.-10.jūnijā, Valmierā. Foruma mērķis ir apspriest Eiropas nākotnes perspektīvu un jauniešu iespējas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī skolu kā globālās izglītības resursu centru nozīmi vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Forums pulcēs ap 60 izglītības un attīstības jomas profesionāļus no izglītības iestāžu, pašvaldību, valsts pārvaldes institūcijām, NVO, akadēmiskās un zinātniskās pētniecības struktūrām – kopumā no astoņām ES valstīm un divām Austrumu partnerības valstīm.

Foruma diskusiju rezultāti tiks apkopoti kā "Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā". Tie būs publiski pieejami un tiks izsūtīti foruma dalībniekiem un nozīmīgākajām globālās izglītības nozares organizācijām.

Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā PDF, 430.61KB
Kontaktpersonas
Diāna Stendzeniece
Izglītības attīstības centrs
+371 26857898
+371 67503730