Latvija

Valoda

Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, un to par savu dzimto valodu sauc aptuveni 1,5 miljoni cilvēku. Tas varbūt neskan daudz, taču mūsu valoda nebūt nav starp mazākajām. Lai gan pasaulē kopumā ir ap 6500 valodu, tikai aptuveni 200 no tām ir vairāk nekā miljons runātāju

Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupai. Tās vienīgā tuvā līdziniece no dzīvajām valodām ir lietuviešu valoda. Tomēr tas netraucē saziņai citās mēlēs, jo latvieši ir naski svešvalodu pazinēji. 95% iedzīvotāju pārzina vismaz vienu svešvalodu, un visizplatītākās no svešvalodām ir angļu, krievu un vācu.

Latviešu valoda skaitļos

  • Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku Latvijā un 120 tūkstošiem – ārzemēs.
  • Alfabētu veido 33 burti. Tā pamatā ir latīņu alfabēts, kas papildināts ar dažādām atšķirīgām zīmēm (Ā, Č, Ē, Ģ, Ī, Ķ, Ļ, Ņ, Š, Ū, Ž).
  • 95% Latvijas iedzīvotāju pārzina vismaz vienu svešvalodu. 54% cilvēku zina vismaz divas svešvalodas, bet 13% - trīs. Rādītāji ir daudz augstāki nekā vidēji ES.
  • Valsts finansēta izglītība Latvijā tiek īstenota arī septiņās mazākumtautību izglītības programmās (igauņu, lietuviešu, ebreju, poļu, krievu, ukraiņu un baltkrievu), un vismaz 60% mācību satura tiek pasniegta latviešu valodā vai bilingvāli.
  • Latviešu valodā iznāk ap 150 laikrakstiem un 200 žurnāliem.
  • Katru gadu latviešu valodā tiek izdotas aptuveni 2000 grāmatu.