Latvija

Ekonomika

Ielūkojoties atlantā, šķiet, ka viss par Latviju ir skaidrs. 50% teritorijas klāj meži un netrūkst arī plašu lauku, tātad kokapstrāde un lauksaimniecība ir starp svarīgākajām valsts ekonomikas nozarēm. Tāpat svarīga ir arī zvejniecība, uz ko norāda Baltijas jūras tuvums.

Mežiem, laukiem un ūdeņiem ir nozīmīga loma mūsu tautsaimniecībā, taču stāsts par Latvijas ekonomiku ir daudz plašāks. Tas vēsta par latviešu radošumu un prasmi pat šķietami tradicionālām lietām pieiet no inovatīva skatu punkta.

Video angļu valodā

Latvijas ekonomikas virzītāji

Koksne. Latvijas kokmateriālus pazīst visā pasaulē, un mūsu koksnes apstrādes un eksporta industrijas pirmsākumi sniedzas senā pagātnē. Garie Latvijas priedes koki atrodami pat Porto vīna pagrabos un izmantoti arī varenu burinieku būvniecībā. Arī mūsdienās kokapstrāde nav zaudējusi savu aktualitāti, un ar latvieša radošo dzirksti mēs mākam tiem pievienot īpašu vērti.

Kokmateriālu ražošana veido 21,5% no Latvijas apstrādes industrijas. 73,2% saražotās produkcijas tiek eksportēta, veidojot 14,9% no kopējā Latvijas eksporta (2012.gada dati).

Populārākais produkts ir finieris, taču kokmateriālu ražošanā mūsu prasmes un slava sniedzas daudz tālāk. Papīrs, mēbeles un mūzikas instrumenti ir tikai daļa no plašā piedāvājuma klāsta. Mūsu radošums neapstājas pie tradicionāliem produktiem jaunās formās, jo spējam pārsteigt pasauli pat ar koka tauriņiem, kas kalpo par greznu aksesuāru modīgiem kungiem.


Digitālie risinājumi. Latvijā ir tikai 2 miljoni iedzīvotāju, taču darāmo lietu ir tik daudz! Laiks ir nauda, tādēļ ņemam talkā digitālos risinājumus. Ne velti Rīgu dēvē par Eiropas WiFi galvaspilsētu.

Mēs esam pierādījuši, ka digitālās inovācijas ir mūsu stiprā puse un spējam īsā laika sprīdī sasniegt lielus augstumus. Vēl pirms aptuveni 20 gadiem internets bija pieejams tikai vienā Latvijas ēkā, taču tagad varam lepoties ar vienu no ātrākajiem interneta savienojumiem visā pasaulē.

  • Mēs zinām, kā izvairīties no nīkšanas garās rindās, jo valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu skaits strauji tuvojas simtam.
  • Latviešu valoda pratēju skaita ziņā nespēj mēroties ar pasaules lielvalstīm, taču esam raduši izcilus veidus, kā atvieglot tās tulkošanu tiešsaistē (Tilde), lai citi mūs labāk saprastu.
  • Ikvienam zināms, cik ļoti latviešiem patīk hokejs. Mūsu sporta kāre gājusi vēl tālāk, un latviešu radītie digitālie risinājumi (PlayGineering) palīdz izšķirošos mirkļos noteikt uzvarētāju pat visspraigāko spēļu laikā.
  • Ar latviešu palīdzību arī datu vizualizēšanas iespējas sasniegušas jaunas virsotnes. Atliek tikai palūkoties kaut vai uz Infogr.am.
  • Bibliotēkas jau sen vairs nav vietas, kurās atrodamas tikai drukātas grāmatas. Tādi projekti kā Trešais tēva dēls un Gaismas tīkls veicinājuši to, ka Latvijas bibliotēkas ir ne vien grāmatu krātuves, bet arī moderni centri, kas sniedz plašus informācijas pakalpojumus.
  • Latvijas Valsts kancelejas mobilā aplikācija Futbols (Football) atzīta par vienu no 40 labākajām visā pasaulē. Aplikācija iedzīvotājiem ļauj novērtēt valsts iestāžu darbu, lai paaugstinātu to efektivitāti. Futbols 2014.gadā atzīta par vienu no piecām pasaulē labākajām mobilajām aplikācijām kategorijā m-Valdība un līdzdalība (m-Government&Participation).

atrašanās vieta
Foto: EU2015.LV

Atrašanās vieta. Latvijas novietojums pasaules kartē ļāvis valstij kļūt par svarīgu transporta mezglu starp austrumiem un rietumiem. Latvija ir zināma gan kā svarīgs sauszemes un jūras, gan gaisa satiksmes punkts. Kopējais dzelzceļa garums Latvijā ir 1859 km, savukārt ceļu garums - aptuveni 60 000 km. Par starptautiski svarīgu transporta mezglu kalpo arī Rīgas lidosta un 3 neaizsalstošas ostas.

Mēs veiksmīgi savienojam Eiropas un Āzijas tirgus, turklāt 24 stundu laikā varam piegādāt preces Baltijas valstīs, Helsinkos, Stokholmā un Varšavā, taču 48 stundu laikā - jebkur Skandināvijā.


Dzimumu līdztiesība. Latvija dzimumu līdztiesības jautājumos var kalpot par paraugu, jo mūsu valstī sievietes ieņem augstus amatus varas jomā. Salīdzinot ar citām ES valstīm, Latvijā ir augstākais līderu – sieviešu - īpatsvars uzņēmumos (vairāk nekā 40%). Pasaules Ekonomikas foruma veidotajā Global Gap Report Latvija ieņem 12.vietu pasaulē.

F64 ES2015 12 2
Foto: EU2015.LV
Latvijas modernā, tolerantā un atvērtā sabiedrība, kas veicina līdztiesību, palīdz arī valsts uzņēmējdarbības sektoram. Latvijā droši var justies dažādas etniskās, reliģiskās piederības vai seksuālās orientācijas cilvēki. 52% iedzīvotāju apgalvo, ka etniskā diskriminācija Latvijā ir reta, vēsta Eurobarometer 2012.gada dati. Salīdzinājumam: vidēji ES valstīs diskrimināciju par retu sauc 37% cilvēku.