Politiskā tikšanās

Profesionālās izglītības un apmācības ministru, sociālo partneru un EK pārstāvju sanāksme

Ekspertu un politiskās sanāksmes
Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija
Notikuma laiks
21.jūnijs - 22.jūnijs

Labots: 2015. gads 22. jūnijs, 17.46

Ar mērķi modernizēt un padarīt starptautiski konkurētspējīgāku profesionālo izglītību un apmācības Eiropā, Rīgā 21.-22.jūnijā pulcēsies ministri no ES dalībvalstīm, četrām ES kandidātvalstīm, Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas, kā arī sociālie partneri un Eiropas Komisijas pārstāvji.

Sanāksmes galvenais mērķis ir stiprināt Eiropas sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībās (PIA), ņemot vērā mainīgās prasības darba tirgū un citus sociālekonomiskos izaicinājumus visā reģionā. Pirmajā sanāksmes daļā ir plānots apstiprināt Rīgas Secinājumus (Riga Conclusions), kas ir būtisks ieguldījums Eiropas PIA darbakārtībā 2015.–2020.gadam. Ministri diskutēs par 2002.gadā sāktā Kopenhāgenas procesa nākotni, kā arī apspriedīs pašreiz aktuālos PIA izaicinājumus Eiropā.

Lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu, otrā sanāksmes daļa veltīta iesaistīto pušu – politikas veidotāju un darba devēju – ieguldījumam 2013.gadā dibinātās Eiropas Māceklības alianses attīstībā. Notiks arī diskusijas par uzņēmumu – jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī sociālo partneru iesaisti un nākamajiem soļiem alianses darba veicināšanai.

21.jūnija pēcpusdienā norisināsies profesionālās izglītības un apmācības ģenerāldirektoru sanāksme, lai pabeigtu darbu pie tā dēvēto Rīgas Secinājumu izstrādes un apmainītos ar viedokļiem par tuvākajos gados sasniedzamajiem mērķiem un to īstenošanas pārraudzību.

 

Sanāksmes tiešraidei 22.jūnijā varēs sekot līdzi Latvijas prezidentūras mājas lapā:

08:20-09:00

Ierašanās uzrunas:

  • Mārīte Seile, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre
  • Marianna Tīsena, nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre
  • ETUC (tbc)

Delegāciju vadītāju ierašanās un uzrunas; sasveicināšanās; tour-de-table

09:00-10:00

Atklāšana un ievadrunas

12:00-13:00

Rīgas Secinājumu pieņemšana

Eiropas ministru, sociālo partneru un Eiropas Komisijas kopīgā deklarācija ar Eiropas PIA sniedzēju atbalstu

13:00-13:10

Kopbilde

13:15-13:45

Preses konference: Mārīte Seile, Marianna Tīsena, ETUC (tbc)

Programma (angļu valodā) PDF, 330.82KB Mediju programma (angļu valodā) PDF, 343.58KB Pasākuma video ieraksti https://www.youtube.com/playlist?list=PLodeDt40MJHLGfyTUeG2GG3Asun42O8YE Papildu informācija https://eu2015.lv/news/media-releases/2303-ministers-to-assess-competi ... Rīgas Secinājumi PDF, 470.03KB
Kontaktpersonas
Ieva Nora Fīrere
Izglītības un zinātnes ministrija
Nozares komunikācijas eksperte