Politiskā tikšanās

Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem

Ekspertu un politiskās sanāksmes
Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija
Notikuma laiks
11.maijs - 12.maijs

Labots: 2015. gads 15. maijs, 18.16

Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta līdzdalībai darba tirgū un bērnu ar invaliditāti tiesību jautājumiem. Tikšanās laikā tiks novērtēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas progress un Eiropas invaliditātes stratēģijas 2010.-2020.gadam virzības vidusposma izvērtējums.

Mediju programma (angļu valodā) PDF, 178.77KB Mediju akreditācija https://media.eu2015.lv/php/login.php Video no sanāksmes (angļu valodā) https://www.youtube.com/playlist?list=PLodeDt40MJHIWVzjoQHVkmI_a0fRpmcTN Prezidentūras secinājumi (angļu valodā) PDF, 381.91KB
Kontaktpersonas
Marika Kupče
Labklājības ministrija
Nozares komunikācijas eksperte