Politiskā tikšanās

Augsta līmeņa forums „Ceļš uz sadarbību starp Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstīm tīro tehnoloģiju jomā” (Green Bridge Forum)

Ekspertu un politiskās sanāksmes
Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija
Notikuma laiks
15.aprīlis - 18.aprīlis

Labots: 2015. gads 25. jūnijs, 17.46

Tīro tehnoloģiju foruma Green Bridge Forum mērķis ir stiprināt vides pārvaldību Centrālāzijas valstīs un veicināt sadarbību starp Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstīm - Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu.

Forumā tiks akcentēti vides, ūdens resursu pārvaldības, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jautājumi kā būtiskas sadarbības jomas ES un Centrālāzijas valstu politiskā dialoga un sadarbības veicināšanā, kā arī biznesa iespēju attīstīšanā.

Forums veidots divās daļās – politiskā un starpvalstu sadarbība tiks apskatīta 15., 16. un 17.aprīlī, savukārt 18.aprīlī foruma dalībnieki varēs apmeklēt Latvijas tīro tehnoloģiju uzņēmumus un to īstenotos vides tehnoloģiju objektus, kas reizē būs iespēja arī biznesa kontaktu dibināšanai.

GBGB

Forumā ir aicināti piedalīties ES dalībvalstu attiecīgo jomu ministri, ES Vides un jūrlietu komisārs, Eiropas Komisijas pārstāvji, Centrālāzijas valstu valdību pārstāvji, pilsoniskā sabiedrība, starpvaldību organizāciju un finanšu institūciju pārstāvji, kā arī uzņēmēji.

Eiropas Savienībā pēdējos gados ir attīstījusies spēcīga tīro tehnoloģiju industrija, stimulējot ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Šī attīstība ir prioritizēta gan ES kopumā, gan nacionālā līmenī tās dalībvalstīs. Arī Centrālāzijas valstu valdību, uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības vidū arvien palielinās izpratne par tīro tehnoloģiju potenciālu, veicinot zaļo izaugsmi. 

Foruma organizētāji: Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē (Ārlietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija),  Eiropas Komisija un SIA Green Bridge Forum.

GBF logo tumshais 45x18

Mediju programma (angļu valodā) PDF, 619.43KB
Kontaktpersonas
Sintija Šmite
Ārlietu ministrija
Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļas nozares padomniece
+371 67016438