Ziņas

Padome un Parlaments vienojas par jauniem noteikumiem maksājumu pakalpojumu jomā

Foto: EU2015.LV
2015. gads 06. maijs

Latvijas Prezidentūra Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Parlaments 2015.gada 5.maijā panāca pagaidu vienošanos par direktīvas projektu, kura mērķis ir turpināt attīstīt elektronisko maksājumu ES tirgu. Šo vienošanos panāca neformālajā trialoga sanāksmē Briselē.

“Direktīva noteiks skaidru tiesisko regulējumu dažādiem jauniem tirgus dalībniekiem, kuri jau vairākus gadus darbojas interneta maksājumu jomā,” sacīja Latvijas finanšu ministrs un Padomes priekšsēdētājs Jānis Reirs. “Direktīva arī ļaus sniegt jaunus pakalpojumus, piemēram, trešās personas — maksājumu pakalpojumu sniedzēji — varēs emitēt jaunus maksājumu instrumentus. Tas būs jauns stimuls pastiprināt konkurenci un veicināt inovācijas maksājumu tirgū. Es uzskatu, ka papildu nosacījumi par drošību un uzraudzību palielinās tiešsaistes maksājumu drošību un klientu aizsardzību ES.”

Vienošanās vēl būs jāapstiprina Padomei, tiklīdz tehniskajā līmenī tiks pabeigts viss direktīvas teksts. Pēc tam direktīvu iesniegs Eiropas Parlamentam balsošanai pirmajā lasījumā un Padomei galīgajai apstiprināšanai.

Direktīvas projekts ietver un atceļ pašreizējo maksājumu pakalpojumu direktīvu (Direktīva 2007/64/EK), kas ir tiesiskais pamats ES vienotā maksājumu tirgus izveidei.

Ar pārskatīto direktīvu pašreizējos noteikumus pielāgos jauniem un inovatīviem maksājumu pakalpojumiem, tostarp maksājumiem internetā un no mobilā tālruņa. Tiks izveidots vispusīgs noteikumu kopums, lai nodrošinātu drošāku maksājumu vidi, jo īpaši attiecībā uz tādiem maksājumiem, ko veic, izmantojot attālinātos kanālus. Ar direktīvu arī noteiks saskaņotāku un efektīvāku regulējumu valsts kompetento iestāžu īstenotajai uzraudzībai.

Kopš 2007.gadā pieņēma sākotnējo maksājumu pakalpojumu direktīvu, ir parādījušās jaunas maksājumu iniciēšanas metodes e-komercijas jomā. Parasti tās veido programmatūras pāreju starp tirgotāja tīmekļa vietni un maksātāja bankas tiešsaistes pakalpojumu platformu. Šie pakalpojumi, kas tagad ir iekļauti direktīvas projektā, ļauj maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējam (kam nekad nav pieejami lietotāja līdzekļi) sniegt pārliecību naudas saņēmējam par to, ka līdzekļi, kas nepieciešami konkrētā maksājuma veikšanai, ir pieejami kontā un maksājums ir iniciēts.

Ir nodrošināts arī tiesiskais regulējums konta informācijas pakalpojumiem. Šie pakalpojumi sniedz maksājumu pakalpojumu lietotājam, piemēram, apkopotu tiešsaistes informāciju par vienu vai vairākiem maksājumu kontiem, ko tur viens vai vairāki maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Tas ļauj maksājumu pakalpojumu lietotājam gūt vispārīgu priekšstatu par savu finansiālo situāciju jebkurā brīdī. 

Vienlaikus direktīvas projekts palīdz stiprināt drošības pasākumus attiecībā uz maksājumiem internetā un tādu pakalpojumu izmantošanas drošību, ko sniedz iepriekš minētie jaunie tirgus dalībnieki. Jaunā direktīva nodrošinās pienācīgu klienta autentifikāciju, lai varētu identificēt katra darījuma klientu. Jaunais un uzlabotais uzraudzības režīms vēl vairāk paaugstinās drošības un klientu aizsardzības līmeni šajā jomā.

Pēc direktīvas pieņemšanas dalībvalstīm būs divi gadi, lai transponētu to savos tiesību aktos.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs